Dokumentacja wydarzenia. 
W performansie „Kinetic exercises” Tomasz Bazan wchodzi w dialog z praktyką Katarzyny Kobro, czerpiąc z potencjału ruchowego jej rzeźb. Istotnym elementem jest także architektura przestrzeni wystawienniczej (szczególnie Sali Neoplastycznej), scenografia wystawy, ale też ruch widzów podczas jej otwarcia.

realizacja: Aneta Wawrzoła, Grzegorz Habryn / HaWa
Back to Top